Лабораторно оборудване

Тест за свойства на каучук

Вълка Метър

Машина за изпитване на студена късост

Машина за изпитване на свойства на опън

Машина за изпитване на устойчивост на озон

Тест на кривата на твърдост

Машина за тестване на кривата на ефективността

Тест за издръжливост

Машина за изпитване на динамична умора при висока температура

Машина за изпитване на умора

Тест за взривяване